TENS UNA NOTICIA SOBRE VIDRE ????? TIENES UNA NOTICIA SOBRE VIDRIO ??????

acav.blog@gmail.com

dilluns, 24 de maig de 2010

ASSEMBLEA GENERAL SOCIS ACAV 2010

  
Benvolguts socis,
Us comuniquem que ja tenim data definitiva per a celebrar la propera assemblea general de l’ACAV. Serà el proper dia 14 de Juny de 2010 a la seu d’Artesania de Catalunya, Banys nous 11, de Barcelona. L’hora d’inici en primera convocatòria serà a les 16:00h, en cas de que no hagi prou quorum es farà una segona convocatòria a les 16:30 en la cual s’iniciarà l’assemblea definitivament.
L’ordre del dia serà el següent:

Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva.
Aprovar l’estat de comptes i els pressupostos de l’associació.
Aprovar els programes i els plans d’actuació.
Acordar la dissolució de la Junta Directiva
Elegir o revocar les noves propostes , si és el cas, per a la nova Junta Directiva i President/a de l’associació, i fixar-ne la durada.
Conèixer i resoldre les reclamacions i els recursos que formulin els afiliats/des.

Us recordem també que podeu presentar les vostres candidatures per a constituir una nova junta, per escrit, fins tres dies abans de l’assemblea general . Aquesta ha d’estar composta per un mínim de 5 membres i un màxim de 9, en els cuals s’inclou el president/a i els vocals corresponents.
Per enviar formalment les vostres propostes o candidatures dirigiu-vos a : davidgibernau@gmail.com o acav.socis@gmail.com

Moltes gràcies a tothom

Àlex Reig
Gestió Cultural ACAV

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada